Focus op een aantrekkelijk vastgoedklimaat

Beheer Portefeuille ›› Makelaardij Portefeuille ››

Vinc-Vastgoed-Management-Home-Diensten-Kantoren.jpg

Kantoren

De kantoren in de portefeuille betreffen zowel single tenant als multi tenant gebouwen. Ook betreft het solitaire gebouwen en kantoorgebouwen in combinatie met retail.

Lees meer ››
Vinc-Vastgoed-Management-Home-Diensten-Retail.jpg

Retail

De gebouwen welke vallen onder retail, zijn solitaire showrooms voor grootschalige detailhandel maar kunnen ook in combinatie met kantoren.

Lees meer ››
Vinc-Vastgoed-Management-Home-Diensten-Gebouwen.jpg

Bedrijfsgebouwen

Deze gebouwen betreffen productie- en/of opslagruimte, al dan niet gecombineerd met kantoorgedeelte. Zowel in een verzamelgebouw of solitair.

Lees meer ››

Over Vinc Vastgoed

Vinc Vastgoed staat als participatiemaatschappij voor het samen bouwen aan een gezonde vastgoedportefeuille. Met onze daadkrachtige en persoonlijke aanpak gaan we voor het optimaliseren van het participatie-rendement en waarde-risicoverlaging en dus een nog meer stabiele portefeuille en aantrekkelijk vastgoed.

Property management

Participanten/eigenaren willen hun vastgoedobject optimaal laten renderen. Vinc Vastgoed biedt professioneel beheer op financieel, commercieel, administratief én technisch gebied. De adviseurs van Vinc Vastgoed zetten hun kennis in om alle activiteiten goed te regelen. Voor het beheren en begeleiden van onderhouds-, vervangings- en herstelwerkzaamheden hebben we onze eigen specialisten. 

Commercieel beheer

Vinc Vastgoed verzorgt de verhuur- en contractonderhandelingen en zorgt voor het opstellen van (huur)contracten en het naleven van afspraken en reglementen. Verder stelt Vinc Vastgoed onderhouds- en andere dienstverleningsovereen-komsten op die bijdragen aan het optimaliseren van het beheer van het vastgoedobject.Vinc Vastgoed   
|  Kantoor

Meer over ons ››

Scroll naar boven