Over Vinc Vastgoed

OverVinc-Iconen-Administratief beheer.svg

Administratief beheer

Vinc Vastgoed verzorgt een gedegen huuradministratie waarin de object-, huurder- en contractgegevens altijd up-to-date zijn.

OverVinc-Iconen-Contractbeheer.svg

Contractbeheer

Accuraat optreden draagt bij aan het voorkomen vervelende confrontaties. Vinc Vastgoed maakt gebruik van kwalitatief hoogwaardige contractmodellen, huishoudelijke reglementen en parkeerreglementen.

OverVinc-Iconen-Financieel beheer.svg

Financieel beheer

Vinc Vastgoed draagt zorg voor de complete financiële administratie, door het innen van de huur, de afrekening van de servicekosten, het bijhouden van een grootboek- en verplichtingenadministratie op objectniveau, factuurbetaling en afhandeling. 

OverVinc-Iconen-Technisch beheer.svg

Technisch beheer

Vinc Vastgoed stelt dat storingen of schades snel moet worden verholpen. Daarnaast is goed onderhoud van belang. Vinc Vastgoed zorgt ervoor dat plotseling optredende schades, zoals lekkages of beschadigingen, binnen 24 uur worden hersteld. Alle meldingen worden goed vastgelegd en gerapporteerd. Ook de wensen van de huurders worden hierin meegenomen.

Assetmanagement

Kosten reduceren, opbrengsten optimaliseren en risico’s maximaal beheersen. Het vastgoed wordt door effectief Asset Management getransformeerd en geëxploiteerd, zodat het weer rendeert. De Asset Manager van Vinc Vastgoed gaat aan de slag met het strategische beleid van het vastgoed en vertaalt het naar concrete maatregelen.

  • Uitvoeren van performanceanalyse,
  • Onderzoek naar gebruikersvoorwaarden, verhuurcondities, marktwaarde, rendement, levensduur en eventuele publiek- of privaatrechtelijke beperkingen
  • Anticiperen op vroegtijdig organisatie- en marktveranderingen.
  • Realiseren van Plan van Aanpak met gefaseerde en duidelijke uitvoering
  • Continue screening van relevante vastgoedmarkten, doelgroepen en huisvestingVinc Vastgoed   
|  Kantoor

Neem contact op ››

Scroll naar boven